Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inriktning för den öppna specialiserade närsjukvården

Regionfullmäktige 14 april 2015

10. Inriktning för den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborgsområdet

Specialistsjukvården byggs ut i GöteborgsområdetOm fem år kommer befolkningen i Göteborgsområdet att ha vuxit med 80 000 invånare. Det innebär ett ökat behov av vård bland annat när det gäller öppen specialistsjukvård. Regionfullmäktige beslutade om den inriktning för Göteborgsområdet som bland annat innebär att bygga ett nytt specialistsjukhus och ett dagkirurgiskt centrum i Frihamnsområdet på Hisingen.

Beslutet avgjordes genom votering med 75 röster för regionstyrelsens förslag och 46 röster för ett yrkande från (S). 26 avstod från att rösta.

I samband med beslutet voterade fullmäktige även om en tilläggsförslag från (SD) om att bejaka MBL-gruppens skrivelse. 13 röstade för (SD) förslag, 76 röstade emot och 56 avstod från att delta i beslutet.

Kommentarer

Kl. 13.24

Beslut enligt förslag

Votering

Program
16 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015