Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Justering av reglementen

Regionfullmäktige 14 april 2015

14. Ändringar i reglementen till följd av ny organisation

Regionfullmäktige beslutade om förändringar i reglementen för nämnder och styrelser till följd av den nya tjänstemannaorganisationen som börjar gälla den 15 april. Förändringarna innebär att berörda politiska organ får sitt tjänstemannastöd från det nya gemensamma koncernkontoret.

Kommentarer

Beslut enligt förslag

Program
20 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015