NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om ordnat införande av hjälpmedel

Regionfullmäktige 14 april 2015

Regionfullmäktige beslutade att regionstyrelsen ska ta fram ett förslag till hur ordnat införande ska kunna tillämpas inom hjälpmedelsområdet. Bakom förslaget finns en motion från Jonas Andersson (FP) och Patrik Cerny (FP). Ordnat införande är ett arbetssätt som tillämpas vid införandet av nya läkemedel och behandlingsmetoder och som beskriver nytta och kostnadseffektivitet. Fullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Kommentarer

Kl. 15.14

Beslut enligt förslag

Program
26 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015