NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Förslag till reviderad struktur för styrning av ISIT

Regionfullmäktige 14 april 2015

16. Översyn av IS/IT-strategin – tidigare beslut upphävs

Regionfullmäktige beslutade att upphäva beslutet om IS/IT-strategi från 2011. Efter tre år och en rad genomförda arbeten och åtgärder är det nu tid att göra en översyn av IS/IT-strategin och sedan fatta ett nytt beslut i dessa frågor inför det fortsatta arbetet. Fullmäktige beslutade även att regionstyrelsen ska återkomma med förslag till fullmäktige om övergripande mål och inriktning för IS/IT inom Västra Götalandsregionen.

Kommentarer

Kl. 14.51

Beslut enligt förslag

Program
22 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015