Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revisionsberättelsen för 2014 års verksamhet

Regionfullmäktige 14 april 2015

4. Revisorerna ger godkänt för år 2014 - ansvarsfrihet för styrelser och nämnder

Revisorerna har beslutat att ge alla styrelser och nämnder i Västra Götalandsregionen godkänt och föreslår därmed att regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för året 2014. Trots revisorernas tillstyrkan om ansvarsfrihet finns några smärre påpekanden. Det handlar då om ekonomiska underskott för året, i några fall även negativt eget kapital. Mer information om revisorernas granskningar och analyser finns i Årspromemorian som bland annat tar upp nämnders och styrelsers interna kontroll, resursfördelningen i vården, uppfyllelsen av regionfullmäktiges mål, regionstyrelsens uppsiktsplikt, anlitandet av externa entreprenörer, regionens styrmodell mm.

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/89826e74-81d3-47a1-b544-9c8b160380b4/Revisionsber%c3%a4ttelser%20och%20PM%202014.pdf?a=false&guest=true">Revisionsberättelsen

Kommentarer

Kl. 10.50

Beslut enligt förslag

Program
8 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015