Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om vårdkoordinator för patienter med psykisk ohälsa

Regionfullmäktige 14 april 2015

22. Motion om vårdkoordinator för patienter med psykisk ohälsa besvarad

Marit Hesse (M) och Lisbeth Sundén Andersson (M) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att starta ett projekt med vårdkoordinator för patienter med psykisk ohälsa inom primärvården. Regionstyrelsen har konstaterat att ett projekt som motsvarar motionens intentioner redan har startat i Västra Götalandsregionen, projekt Vårdsamordnare psykisk ohälsa där 130 vårdcentraler medverkar. Fullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Kommentarer

Kl. 15.26

Beslut enligt förslag

Program
28 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015