Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

M. om fria resor inom kollektiv. i och med besök vid sjukvården i VG

Regionfullmäktige 14 april 2015

18. Motion om fria resor inom kollektivtrafiken i samband med besök vid sjukvården i Västra Götaland besvarad

Regionfullmäktige beslutade, utifrån regionstyrelsens yttrande, att kollektivtrafiknämnden ska utreda fria sjukresor i kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen samt att Birgitta Adolfssons (FP) motion är besvarad. Adolfsson (FP) har föreslagit att skriftliga kallelser till besök i hälso- och sjukvården ska gälla som färdbevis inom Västra Götalandsregionens kollektivtrafik. Regionstyrelsen bedömer att det i så fall krävs en anpassning av såväl sjukresereglementet som rutiner inom kollektivtrafiken och att de ekonomiska och administrativa konsekvenserna behöver belysas, liksom patientperspektivet.

Kommentarer

Kl. 15.04

Beslut enligt förslag

Program
24 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015