Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Bokslutsdispositioner 2014

Regionfullmäktige 14 april 2015

5. Bokslutsdispositioner 2014 – närmare 674 miljoner till sjukhusen

Regionfullmäktige beslutade att godkänna bokslutsdispositionerna för 2014 som innebär omflyttningar av det egna kapitalet och att flera negativa kapital nollställs. Bland annat överförs 403,7 miljoner kronor av hälso- och sjukvårdsnämndernas kapital och 868,4 miljoner kronor av koncernbankens kapital till moderförvaltningen som sammantaget tillförts 1 058,1 miljoner kronor i eget kapital. Moderförvaltningen överför i sin tur 673,6 miljoner kronor till sjukhusen.

Beslutet innebär flera avsteg från det beslutade regelverket. Dels nollställs det egna kapitalet för Hälso- och sjukvårdsnämnderna. Dels nollställs även det egna kapitalet för de sjukhus som har negativt eget kapital. Dessutom föreslås att SU och SkaS får täckning för sina negativa resultat 2014.

Kommentarer

Kl. 11.05

Beslut enligt förslag

Program
9 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015