Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Årsarvode till presidiet för hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015

Regionfullmäktige beslutade om ett nytt årsarvode till hälso- och sjukvårdsstyrelsens presidium med anledning av den nya politiska organisationen. Årsarvodet föreslås bli 50 procent av grundbeloppet till ordföranden, 25 procent av grundbeloppet till förste vice ordförande och 35 procent av grundbeloppet till andre vice ordföranden. Grundbeloppet är, enligt ett beslut i regionfullmäktige i oktober 2014, 63 700 kronor.

Kommentarer

Kl. 13.22

Beslut enligt förslag

Program
15 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015