Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Detaljbudget 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015

7. Detaljbudget 2015 för Västra Götalandsregionen

I november 2014 fattade regionfullmäktige beslut om budgeten för 2015. I detaljbudgeten som regionfullmäktige nu fattat beslut om ska styrelsen bland annat prioritera vilka av de fastställda indikatorerna som ska ingå i den löpande redovisningen och uppföljningen av regionfullmäktiges mål i årets budget. Fullmäktige beslutade även att de nämnder och styrelser som befarar ekonomisk obalans för 2015 ska uppmanas, att till delårsbokslut mars, inkomma med åtgärdsplaner för att få en ekonomi i balans till utgången av 2015. Detta gäller även styrelsen för GöteborgsOperan AB.

Mer information om satsningarna i detaljbudgeten finns i http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Regionkansliet/Skapa-pressmeddelande/Regionstyrelsen-24-februari/">pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde.

Kommentarer

Beslut enligt förslag.

Deltar ej i beslutet: (S), (V), (KD)

Program
11 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015