Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om VGR som nav för kunsk.utv. inom integration och mångfald

Regionfullmäktige 14 april 2015

 23. Motion om centrum för kunskapsutveckling inom integration och mångfald besvarad

Bijan Zainali (S) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att inrätta ett centrum för kunskapsutveckling inom mångfald och integration och att servicenämnden ska utarbeta tydliga sociala kriterier vid upphandlingar. Regionstyrelsen har konstaterat att det redan pågår ett arbete i enlighet med motionens förslag. Regionfullmäktige beslutade därför att motionen är besvarad.

Kommentarer

Kl. 15.28

Beslut enligt förslag

Program
29 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015