Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Årsredovisning 2014 för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 14 april 2015

Regionfullmäktige beslutade att godkänna Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2014. Förra året uppnåddes hälften av budgetmålen och flera satsningar genomfördes för att anställa fler läkare och sjuksköterskor. Det ekonomiska resultatet för 2014 blev ett underskott på 175 miljoner kronor. Resultatet är 355 miljoner kronor bättre än budgeten.

Årsredovisningen är uppdelad i tre delar – redovisningen av måluppfyllelsen av regionfullmäktiges budgetmål samt redovisningar utifrån perspektiven medarbetare och ekonomi.

http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Regionkansliet/Skapa-pressmeddelande/Regionstyrelsen-den-17-mars/">Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsen

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bca8068d-1099-4b6b-8a61-96c533329505/VGR_AR14_FINALny2%20till%20utskick%20RF.pdf?a=false&guest=true">Årsredovisningen

Kommentarer

Kl. 11.13

Beslut enligt förslag.

Reservation: (V)

Program
10 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015