Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om utökat uppdrag för Västkuststiftelsen

Regionfullmäktige 14 april 2015

24. Motion om den marina nerskräpningen besvarad

Mats Abrahamsson (M) och Anders G Hökmark (M) har i en motion föreslagit att berörda nämnder och styrelser får i uppdrag att ta fram en strategi för Västra Götalandsregionen i frågor om den marina nerskräpningen. Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad och hänvisar till ett pågående arbete där Västkuststiftelsen har ställt sig positiv till att fungera som samordnare för strandstädningen under förutsättning att nya resurser tillförs.

Kommentarer

Kl. 15.38

Beslut enligt förslag

Program
30 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015