Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 25-28

Regionfullmäktige 14 april 2015

 25. Anmälan av inkomna motioner

I samband med sammanträdet har ledamöterna lämnat in flera motioner. Hittills har följande motioner lämnats in.

  • Eva Olofsson med flera (V) om att upphandla vita jobb.
  • Eva Olofsson med flera (V) om att ta bort avgiften för mammografiscreening.
  • SD-gruppen om antibiotikafri mat i regionens verksamheter.
  • Maddelen Larsson (SD) om att lämna ett yttrande till regeringen kring lag (2006:323) om utgyte av sprytor och kanyler.
  • Patric Silfverklinga (SD) om upprustning av kulturhistoriska miljöer.
  • Heikki Klaavauniemi (SD) om att utreda möjligheten att inrätta en regional folkhögskola med fokus på undersköterskeutbildningar.

Fullmäktige beslutar, enligt dagorningen senare under dagen, att motionerna tagits emot. Fler motioner kan lämnas under fram tills dess att beslutet fattats.

26. Anmälningsärenden

27. Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val

28. Eventuellt fortsättning interpellationer

Program
31 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015