Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Om att utreda sjuk- och undersköterskors arbetsuppgifter och ansvar

Regionfullmäktige 14 april 2015

21. Undersköterskors och sjuksköterskors arbetsuppgifter och ansvar ska utredas

Västra Götalandsregionen ska utreda hur man bäst tar tillvara undersköterskors och sjuksköterskors kompetens och hur man fördelar arbetsuppgifter och ansvar mellan dessa yrkeskategorier.

Bakom utredningsförslaget står en motion från Gunilla Leven (M) som regionfullmäktige nu bifallit. Leven har även föreslagit att utredningens resultat ska användas för att planera för Västra Götalandsregionens framtida behov av undersköterskor och sjuksköterskor. Fullmäktige beslutade att bifalla även detta förslag.

Kommentarer

Kl. 15.17

Beslut enligt förslag

Program
27 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015