Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Representationspolicy

Regionfullmäktige 14 april 2015

Regionfullmäktige fattade beslut om en ny representationspolicy och nya riktlinjer för representation. Förra året framkom önskemål om tydliga, gemensamma riktlinjer för representation för Västra Götalandsregionens verksamheter. Det framkom också att det finns behov av ökad intern kontroll inom representationsområdet. De riktlinjer som finns idag är från 1998 och behöver uppdateras och bli tydligare och enklare att följa. De nya styrdokumenten som styrelsen vill att fullmäktige slår fast innebär framförallt förenklingar och förtydliganden jämfört med tidigare dokument.

Kommentarer

Beslut enligt förslag

Program
19 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015