Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Styrdokument, visioner och policyer för VGR

Regionfullmäktige 14 april 2015

12. Styrdokument, visioner och policyer för Västra Götalandsregionen 2015

Regionfullmäktige fattade beslut om vilka visioner, policyer och övriga dokument som ska vara styrande för Västra Götalandsregionen under 2015.

Det överordnade styrdokumentet för verksamheterna är budgeten. Exempel på andra övergripande dokument är Regional utvecklingsplan för psykiatri, Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, Policy för jämställdhet och mångfald samt Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård. Ett styrdokument i Västra Götalandsregionen är giltigt i fem år. Därefter ska dokumentet antingen upphöra eller uppdateras.

Kommentarer

Beslut enligt förslag

Program
18 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015