Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Om att utreda föruts. för fria resor i VGR kollektrf för pensionärer

Regionfullmäktige 14 april 2015

19. Motion om fria resor för pensionärer

Roland Karlsson (FP) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för fria resor för pensionärer i Västra Götalandsregionens kollektivtrafik. Regionstyrelsen har konstaterat att frågan om eventuella fria resor för pensionärer redan igår i Västtrafiks arbete med att ta fram en ny pris- och sortimentsstrategi och fullmäktgie beslutade därför att motionen är besvarad.

Kommentarer

Kl. 15.09

Beslut enligt förslag

Program
25 av 31
Publicerad
tisdag 14 april 2015

Regionfullmäktige 14 april 2015