Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om ytnyckeltal inom Närhälsan

Regionfullmäktige 16 februari 2021

Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om att införa användandet av ytnyckeltal inom Närhälsans verksamheter

Håkan Lösnitz (SD) frågar Monica Beiring (M):

Är du som ordförande i styrelsen för Närhälsan beredd att driva frågan om att införa nyckeltal inom era verksamheter för att effektivisera nyttjandet av era lokaler?

Interpellationssvar från Monica Beiring (M) (Länk till sammanträdets handlingar)

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2057353?agendaItemId=277768

Sverigedemokraterna Interpellation Håkan Lösnitz Moderaterna Närhälsan

Program
4 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021