Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Beslutsärende 9-13

Regionfullmäktige 16 februari 2021

9. Uppdaterade kostnader, finansiering och regelverk för införande av Millenium (Kärnsystemet för Framtidens vårdinformationsmiljö)

10. Kapitalisering av Kommuninvest ekonomiska förening

11. Omtag i arbetet med ersättningar till sjukhus i egen regi

12. Tillfällig förändring av vissa patientavgifter och sjukreseregler med anledning av covid-19

13. Tillfällig förändring av sjukreseregler med anledning av vaccination för covid-19

Covid-19 Kommuninvest

Program
7 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021