Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om samverkan mellan regionen och kommuner

Regionfullmäktige 16 februari 2021

38. Motion av Annica Erlandsson (S) om samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommuner för att möta den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar

Annica Erlandsson (S) föreslår i en motion ökad samverkan mellan region och kommun för att möta den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga. Motionen lyfter fram att ohälsan ökar och orsakerna till detta varierar samt vikten av preventiva insatser. Motionen har skickats på remiss till södra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för regionhälsan och hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Förslag till beslut:

Regionfullmäktige biföll förslag från Jonas Andersson (L)

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Ungdom Annica Erlandsson Psykisk hälsa Barn

Program
25 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021