Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om restriktioner av gratis tolktjänst, del 2

Regionfullmäktige 16 februari 2021

28. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Martin Johansson (SD) om restriktioner av gratis tolktjänst(bordlagd RF 30/11-1/12)

Motionärerna har föreslagit att regionfullmäktige beslutar att införa en avgift för tolktjänster som nyttjas av svenska medborgare. Koncernkontoret har övervägt motionen utifrån såväl det förvaltningsrättsliga som hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket. Koncernkontorets bedömning är att det inte är förenligt med gällande rätt att införa en avgift för tolktjänster som nyttjas av svenska medborgare.

Förslag till beslut:

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

Votering genomfördes.

Motion Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Martin Johansson Tolktjänster

Program
15 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021