Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om en kö till IVF-provrörsbefruktning

Regionfullmäktige 16 februari 2021

40. Motion av Carina Örgård (V) med flera om en kö till IVF-provrörsbefruktning

Carina Örgård (V), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Jan Alexandersson (V) och Marjan Garmroudi (V) har i en motion föreslagit en genomlysning av åldersgränser och utredningsrutiner vid provrörsbefruktning/IVF i Västra Götalandsregionen. Motionen har skickats till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för yttrande. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 11 november 2020 att föreslå att motionen avslås.

Förslag till beslut:

Motionen avslås.

Beslut: enligt förslag

Motion Vänsterpartiet Carina Örgård Provrörsbefruktning

Program
28 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021