Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Beslutsärende 16-24

Regionfullmäktige 16 februari 2021

16. Årlig översyn av styrdokument antagna av regionfullmäktige och regionstyrelsen

17. Handlingsplan 2020-2024 för att nå Målbild Koll2035

18. Samverkan för barn och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

19. Avslut av ägande i Vänertåg AB

20. Genomförandebeslut - Naturbruksgymnasium med hästinriktning Axevalla

21. Genomförandebeslut - nybyggnation resecentrum och markförvärv vid Västlänkens stationer Korsvägen och Haga

22. Överlämnande av allmänna handlingar mellan myndigheter

23. Överlämnande av allmänna handlingar mellan myndigheter

24. Styrgrupp för detaljutformning av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026

Barn kommuner Hälsa

Program
10 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021