NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om ekonomin för Sahlgrenska Life

Regionfullmäktige 16 februari 2021

7.Interpellation av Martin Wannholt (D) om ekonomin för projekt Sahlgrenska Life

Martin Wannholt (D) frågar Johnny Magnusson (M):

Är du beredd att överväga en alternativ placering av labhuset (Hus 1) för ett snabbare färdigställande av nya lablokaler och för att undvika dyra och onödiga omflyttningar av viktig sjukvård och personal?

Är du beredd att medverka till att pausa projektet för att säkerställa och granska behov, kostnader och konsekvenser för övrig verksamhet samt kunna svara på kritiken från en stor del av verksamhetsföreträdare och akademi?

Vilken information har du, som vi andra inte fått ta del av, om vilka företag som har för avsikt att etablera sig i de nya lokalerna i Hus 2 och 3?

Interpellation Martin Wannholt Demokraterna Johnny Magnusson

Program
31 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021