Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om minskad administration med hjälp av IT

Regionfullmäktige 16 februari 2021

34. Motion av Andreas Hektor (S) och Cecilia Dalman Eek (S) om minskad administration med hjälp av IT (bordlagd RF 30/11-1/12)

Motionärerna har föreslagit regionfullmäktige att i samband med politiska och förvaltningsbeslut särskilt beskriva vilka konsekvenser beslutet får avseende ökad eller minskad administration i det patientnära arbetet genom att svara på frågan ”kommer andelen arbetstid för direkt patientarbete öka eller minska genom det föreslagna beslutet?”

Förslag till beslut:

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Motion Socialdemokraterna Andreas Hektor Cecilia Dalman Eek IT

Program
21 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021