Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om tillgänglighet inom ögonsjukvården?

Regionfullmäktige 16 februari 2021

6. Interpellation av Jeanette Olsson (S) om när förbättras tillgängligheten inom ögonsjukvården?

Janette Olsson (S) frågar Jonas Andersson (L):

• Vilka är dina förslag på åtgärder för ögonsjukvården vad gäller tillgänglighet och kötider?

• När kommer Västra Götalandsregionen ha en ögonsjukvård som håller sig inom

vårdgarantin?

Socialdemokraterna Interpellation Janette Olsson

Program
30 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021