Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 41-43

Regionfullmäktige 16 februari 2021

41. Anmälan av inkomna motioner

Fyra nya motioner har kommit in till dagens möte:

Motion av Boris Leimar (SD) och Anders Strand (SD) om översyn av rutiner för anmälan och uppföljning vid skadegörelse

Motion av Helena Thelin (S) och Hanne Jensen (S) om att utveckla sjukresor

Motion av Jesper Johansson (V) och Louise Jeppsson (V) om tidskluven biljett i kollektivtrafiken

Motion av Carina Örgård (V) med flera om vårdsamordnare till barn och unga med psykisk ohälsa

Beslut: Regionfullmäktige beslutade att remittera motionerna till regionstyrelsen för beredning.

42. Anmälningsärende till regionfullmäktige 16 februari 2021

43. Valärenden

- Revisorskollegiets förslag till val (utgår)

- Valberedningens förslag till val

Inkomna motioner

Program
29 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021