Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030

Regionfullmäktige 16 februari 2021

Regionfullmäktige beslutar om regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland.

Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till Västra Götalands utveckling. Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är den gemensamma förmågan att vara innovativ och ställa om till ett hållbart samhälle. Strategin är samlad och sektorsövergripande och beskriver mål och långsiktiga prioriteringar för områden där takten i omställningen behöver öka fram till 2030.

Strategi Utveckling

Program
9 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021