Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att förbättra förlossningsvården

Regionfullmäktige 16 februari 2021

30. Motion av Malin Sjunneborn (S) om att förbättra förlossningsvården (bordlagd RF 30/11-1/12)

Malin Sjunneborn (S) vill att regionfullmäktige ger Västra Götalandsregionens sjukhusstyrelser i uppdrag att se över hur sjukhusen arbetar kring förlossningskomplikationer och patienter med hyperemesis (graviditetsillamående) på akutmottagningar. Motionärerna föreslår också att sjukhusstyrelserna ser över hur mottagningen för gravida och nyförlösta är byggd.

Förslag till beslut:

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Malin Sjunneborn Förlossningsvård

Program
17 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021