Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om upphandling av biobränsle till flyget

Regionfullmäktige 16 februari 2021

32. Motion av Bijan Zainali (S) med flera om upphandling av biobränsle till flyget (bordlagd RF 30/11-1/12)

Motionärerna vill att Västra Götalandsregionen använder delar av intäkterna från klimatväxlingsprogrammet till att upphandla biobränsle motsvarande den årliga förbrukningsvolymen av tjänsteresor samt att frågan om upphandling av biobränsle integreras i klimatväxlingsprogrammet vid nästa revidering. Åtgärden motiveras utifrån ett klimatperspektiv då flyget har stor klimatpåverkan och en omställning till fossilfria drivmedel krävs för att göra flygresandet mer hållbart. Motionen beskriver att VGR genom att upphandla biobränsle till tjänsteresor med flyg kan stötta en produktion av biobränslen och därigenom en hållbar omställning av flygbranschen.

Förslag till beslut:

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Motion Socialdemokraterna Bijan Zainali Flyget Biobränsle

Program
19 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021