Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om tillgång till doulor och kulturtolkar

Regionfullmäktige 16 februari 2021

33. Motion av Jeanette Olsson (S) med flera om tillgång till doulor och kulturtolkar i hela regionen (bordlagd RF 30/11-1/12)

Motionärerna vill att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan säkerställa en jämlik tillgång till doulor och kulturtolkar i hela regionen. Det finns möjlighet att få doulastöd i Göteborg med kranskommuner och inom NU-sjukvården. Doulor och kulturtolkar bidrar till en mer jämlik hälsa och därför vill motionärerna säkerställa tillgången i hela Västra Götaland.

Med utgångspunkt från aktuell forskning, erfarenheter från VGR:s verksamheter som använt doulor och kulturtolkar och de inkomna yttrandena är den sammanvägda bedömningen att regionfullmäktige bör ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur VGR kan säkerställa en jämlik tillgång till doulor och kulturtolkar i hela Västra Götaland.

Förslag till beslut:

1. Regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan säkerställa en jämlik tillgång till doulor och kulturtolkar i hela Västra Götaland.

2.Regionfullmäktige bifaller motionen i övrigt.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Janette Olsson Kulturtolkar Doulor

Program
20 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021