Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om neutral klädsel

Regionfullmäktige 16 februari 2021

31. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Inga-Maj Krüger (SD) om neutral klädsel (bordlagd RF 30/11-1/12)

Motionärerna vill införa en policy för neutral personalklädkod som innefattar ett generellt förbud mot religiös och politisk klädsel i Västra Götalandsregionens alla verksamheter. Koncernkontoret har övervägt motionen utifrån regeringsformen (RF) och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och funnit att hinder föreligger för att VGR ska införa en sådan policy.

Förslag till beslut:

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Inga-Maj Krüger Klädkod

Program
18 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021