Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om säkerhet på akutmottagningar och..

Regionfullmäktige 16 februari 2021

25. Motion av Ralf Dahlgren (SD) och Matz Dovstrand (SD) om säkerheten på våra akutmottagningar och vårdplatser (bordlagd RF 30/11-1/12 2020)

Motionärerna vill i motionen att Västra Götalandsregionen inrättar säkerhetsklassade vårdplatser för riskpatienter, samt utvecklar och säkerställer anpassade säkerhetsrutiner för personal.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU-sjukvården har föreslagit att motionen ska avslås då sjukhusen redan idag har väl anpassade säkerhetsrutiner och arbetar systematiskt med att utbilda personal för ökad säkerhet.

Koncernkontorets sammanfattande bedömning är att motionen ska avslås då säkerhetsklassade vårdplatser skulle kräva förflyttning av riskpatient till andra avdelningar och enheter för adekvat vård och utredning. Idag utgår säkerhetsarbetet från organisatoriska och samverkande faktorer vilket är mer lämpligt än att inrätta säkerhetsklassade vårdplatser.

Förslag till beslut:

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Vård Matz Dovstrand Ralf Dahlgren Akutmottagningar

Program
11 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021