Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om brukarstyrd inläggning

Regionfullmäktige 16 februari 2021

35. Motion av Carina Örgård (V) om brukarstyrd inläggning vid svåra självskadebeteenden

Carina Örgård (V) har i en motion föreslagit brukarstyrd inläggning som metod vid svåra självskadebeteenden. Motionen lyfter fram metoden som en krishanteringsstrategi för patienten som själv kan kontakta avdelningen för att lägga in sig och på sikt kan fungera förebyggande för målgruppen. I motionen hänvisar motionären till Skåne och Nederländerna som arbetar med metoden.

Under hösten 2017 fattade det regionala processteamet personlighetssyndrom/självskada ett beslut om att införa brukarstyrd inläggning på samtliga sjukhus i VGR där psykiatrisk akutsjukvård bedrivs.

Förslag till beslut:

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förlsag

Motion Vänsterpartiet Carina Örgård Självskadebeteenden

Program
22 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021