Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att förhindra IS-terroristers återvändande

Regionfullmäktige 16 februari 2021

27. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Håkan Lösnitz (SD) om att förhindra IS-terroristers återvändande (bordlagd RF 30/11-1/12)

Motionärerna har föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) snarast tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att omöjliggöra för IS-terrorister att återvända till Sverige. Koncernkontoret bedömer att innehållet i förslaget utgör en statlig angelägenhet som därmed faller utanför VGR:s kompetens.

Förslag till beslut:

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Motion Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Heikki Klaavuniemi IS

Program
13 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021