Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om införande av Det Grå Arkivet

Regionfullmäktige 16 februari 2021

36. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Helene Granbom Angerheim (SD) om införande av Det Grå Arkivet

Håkan Lösnitz (SD) och Helene Granbom Angerheim (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) inför ett så kallat ”grått arkiv” med hjälp av en funktion inom 1177 Vårdguiden. Motionärerna beskriver att syftet med ett grått arkiv är att ge medarbetare i hälso- och sjukvården möjlighet att ta del av patienters önskemål och synpunkter vid tillstånd där patientens autonomi och kommunikationsmöjlighet är nedsatta, till exempel vid demenssjukdom, hjärnskada eller olycka.

Med hänvisning till de etiska, juridiska och administrativa svårigheter som förslaget innebär för invånare och medarbetare i hälso- och sjukvården föreslås att motionen avslås.

Förslag till beslut:

Regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Helen Granbom Angerheim Det Grå Arkivet

Program
23 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021