Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion: Låt NB-styrelsen besluta vilka gymnutbildng.

Regionfullmäktige 16 februari 2021

29. Motion av Hannyah Jörtoft (SD) om att låta naturbruksstyrelsen besluta vilka gymnasieutbildningar som lämpligast erbjuds på vilket naturbruksgymnasium (bordlagd RF 30/11-1/12)

Hannyah Jörtoft (SD) föreslår i en motion att regionfullmäktige upphäver den detaljstyrande skrivelsen i den övergripande planen som beslutar vilka utbildningar som ska erbjudas på vilka skolor. Motionären förslår också att styrelsen för naturbruksskolorna själva får bestämma över kursutbudet i samtliga skolor.

Förslag till beslut:

Motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Hannyah Jörtoft Naturbruksgymnasium

Program
16 av 31
Publicerad
tisdag 16 februari 2021

Regionfullmäktige 16 februari 2021