Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Interpellation - Kristina Jonäng om E20
Regionfullmäktige 7 februari 2012
47:47
Interpellation om vårdens beredskap inför sommaren
Regionfullmäktige 24 maj 2022
1:16:51
Interpellation - Hur illa är det egentligen på SU?
Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 24 maj 2022
18:14
3. Interpellation om besked kring slussarna i Göta älv
Regionfullmäktige 14 februari 2023
24:00

5. Interpellation om omförhandlingsbegäran för Samsa

Regionfullmäktige 26 september 2023

5. Interpellation av Gustaf Josefson (M) om hur avser Rödgrön ledning hantera utförarstyrelsers begäran om omförhandling av Samsa-avtalet (klockan 11:51-12:01, interpellationsdebatten återupptas klockan 15.10)

Gustaf Josefson (M) frågar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande följande:

Med hänsyn till den svåra ekonomiska situationen och ökad oro från utförarstyrelser, överväger Rödgrön ledning möjligheten att omförhandla Samsa-avtalet?

Hur kommer Rödgrön ledning att involvera intressenter som sjukvårdsinrättningar, kommuner och patientföreträdare i processen för att säkerställa att alla perspektiv och behov beaktas?

Hur avser Rödgrön ledning säkerställa att eventuella ändringar i avtalet inte kompromissar med vårdkvaliteten och att patienternas behov fortsatt prioriteras högt?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451103?agendaItemId=320207

Interpellation Gustaf Josefson Samsa-avtalet

Program
5 av 18
Publicerad
tisdag 26 september 2023

Regionfullmäktige 2023