Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Fri tandvård för 24-åringar i Västra Götalandsregionen, utfasning och upphörande

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Den fria barn- och ungdomstandvården i Västra Götalandsregionen förlängdes 2008 och har successivt utökats till och med det år man fyller 24 år. Fri tandvård till de som är äldre än 23 år har efter lagändring 2017 varit ett regionalt beslut.

Regionstyrelsen har föreslagit att Västra Götalandsregionen ska anpassa sitt erbjudande om fri tandvård till unga till den nationella nivån.

Efter votering om att avgöra ärendet idag beslutade regionfullmäktige att återremittera ärendet.

Förslaget som återremitteras är att under 2020 göra en utfasning för de som har pågående behandlingar och ta fram en information till de berörda patienter och vårdgivare. De vårdgivare som har avtal om fri tandvård för åldersgruppen kommer att få en justering av avtalet för åldersgruppen.

Tandvård

Program
13 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020