Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att avsluta linbaneprojektet

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Motion av Anders Strand (SD) om att avsluta linbaneprojektet centrum, Järntorget, Wieselgrensplatsen.

Anders Strand (SD) lämnade i april 2019 in en motion med förslag om att avsluta linbaneprojektet i sverigeförhandlingen. Motionen föreslår regionfullmäktige att omförhandla avtalet om linbanan och dra sig ur projektet. Vidare föreslås att de 415 miljoner kronor som reserverats för delfinansiering av projektet återförs moderförvaltningen. Skälen som anges är att linbaneprojektet kraftigt har överskridit de tids- och kostnadsramar som tidigare redovisats.

Vid regionstyrelsens sammanträde den 14 maj 2019 förordades att linbaneprojektet pausas medan möjligheten att sänka kostnaderna för linbanan utreds.

Göteborgs stads trafikkontor har sedan dess utrett hur linbanans kostnader kan sänkas och Västtrafik har parallellt utrett alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket. Båda utredningarna redovisades för Göteborgs stad trafiknämnden och för Västtrafiks styrelse den 30 oktober 2019.

Trafiknämnden, Göteborgs stad, beslutade vid sammanträdet den 28 november att avbryta projektet linbanan och Västtrafik beslutade vid sitt sammanträde samma dag att föreslå regionstyrelsen att avsluta projektet linbanan. Både Göteborg stad trafiknämnden och Västtrafik har föreslagit fortsatt utredning av alternativ till linbanan samt omförhandling med staten avseende storstadsavtalet i Sverigeförhandlingen där linbanan har ingått.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Anders Strand Linbana

Program
32 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020