Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Hemställan om godkännande av upplösning av obeskattade reserver

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Västtrafik AB ser ett behov av att lösa upp obeskattade reserver motsvarande negativ indexavvikelse, i dagsläget bedömd till maximalt 20 miljoner kronor vid årets slut.

GöteborgsOperan AB har behov av att lösa upp obeskattade reserver, på grund av minskade intäkter och ökade verksamhetskostnader kopplat till säsongsvariation, för att nå ett nollresultat i bokslutet för 2019.

Upplösningen av obeskattade reserver måste ske före fastställande av årsbokslut 2019 och kan ej beslutas i efterhand.

Göteborgs Symfonikernas behov av att lösa upp obeskattade reserver bör ej beviljas då underskottet utgör normal resultatvariation.

Regionfullmäktige beslutade att:

att Västtrafik AB får vid behov lösa upp obeskattade reserver upp till 20 miljoner kronor i samband med 2019 års bokslut om underskottet är hänförlig till ökade indexkostnader.

att GöteborgsOperan AB får vid behov lösa upp obeskattade reserver upp till 15 miljoner kronor i samband med 2019 års bokslut om underskottet är hänförligt till minskade intäkter på grund av säsongsvariationer.

att Göteborgs Symfoniker AB får ej lösa upp obeskattade reserver enligt begäran.

Beslut: enligt förslag

Västtrafik

Program
15 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020