Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om förebyggande fotvård för patienter med diabetes

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Håkan Lösnitz (SD) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att genomföra två insatser på området fotvård vid diabetes. Motionären föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får följande två uppdrag:

Att utreda vilka förbättringsmöjligheter det finns i Västra Götalandsregionen när det gäller förebyggande insatser inom området fotsår och fotamputationer.

Att utreda möjligheten att inför den så kallade ”Värmlandsmodellen” i Västra Götalandsregionen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i september att anse motionen som besvarad.

Från och med 2019 pågår redan ett arbete för att förbättra hälso- och sjukvården för personer med diabetes inom ramen för den regionala kunskapsstyrningen. I och med detta arbete planeras insatser som ligger i linje med motionärens förslag.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Vård Håkan Lösnitz Diabetes Fotvård

Program
18 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020