Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om nyckeltal för Västra Götalandsregionens vårdinrättningar

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Håkan Lösnitz (SD) föreslår i en motion att utreda möjligheten att ta fram och införa nyckeltal för nyttjandegraden av Västra Götalandsregionens vårdcentraler, barnavårdscentraler (BVC), mödravårdscentraler (MVC), rehabmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) etcetera.

Fastighetsnämnden har föreslagit bifall för motionen och styrelsen för Närhälsan anser motionen vara besvarad med hänvisning till beskrivningen av arbetet med lokaleffektivisering inom förvaltningen.

Koncernkontorets sammanfattande bedömning är att motionens intentioner ligger i linje med fastighetsnämndens uppdrag. I fastighetsnämndens reglemente framgår att "nämnden ska bedriva fastighetsförvaltning och lokalförsörjning ändamålsenligt och effektivt så att Västra Götalandsregionen utnyttjar egna lokaler och begränsar extern förhyrning".

Det motionären föreslår ligger också i linjen med pågående arbeten avseende olika typer av nyckeltal för lokalplanering på regional nivå.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad. Beslutet avgjordes genom votering.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Vård Håkan Lösnitz

Program
20 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020