Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om införande av ett PSA-provprogram i Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Håkan Linnarsson (S) och Ann-Christine Andersson (S) kom i november 2018 in med en motion till regionfullmäktige om införande av PSA-provprogram i Västra Götalandsregionen (VGR). I motionen föreslås regionfullmäktige att besluta att införa PSA-provprogram i VGR för män mellan 50 och 70 år.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i april 2019 om införande av pilotprojektet organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen 2020-2022. Pilotprojektet är en förberedelse för att successivt, över ytterligare sju år, eventuellt införa organiserad prostatacancertestning för samtliga män mellan 50 och 74 års ålder i Västra Götalandsregionen. En utvärdering av pilotprojektet ska tas fram under 2022 och redovisas till hälso- och sjukvårdsstyrelsen inför beslut om ett eventuellt fullskaligt införande av organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Beslut: enligt förslag

SD reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Motion Socialdemokraterna Ann-Christine Andersson Håkan Linnarsson

Program
31 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020