Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om trygghetsskapande åtgärd i kollektivtrafiken i Västra Götaland

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Helen Granbom Angerheim (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska utreda behovet av ett trygghetsnummer för kollektivtrafiken i Västra Götaland inklusive kostnader för detta. I förslaget ingår även att VGR framöver ska budgetera för kostnaden av ett sådant system. Motionären har som exempel SL, Storstockholms lokaltrafik, som sedan 2010 har ett trygghetsnummer, dit resenärer kan ringa när de upplever otrygghet i kollektivtrafiken.

Regionfullmäktige har skickat motionen på remiss till kollektivtrafiknämnden och till Västtrafik. Västtrafik föreslår i sitt remissvar att regionfullmäktige ska besluta om att utreda frågan om trygghetsskapande åtgärd i kollektivtrafiken. Kollektivtrafiknämnden föreslår att motionen ska anses besvarad, samt beslutar att ge Västtrafik i uppdrag att genomföra en förstudie av hur ett trygghetsnummer skulle kunna fungera.

Koncernkontoret anser att motionen ska anses besvarad, i och med att kollektivtrafiknämnden har gett Västtrafik i uppdrag att göra en förstudie.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Kollektivtrafik Helen Granbom Angerheim

Program
29 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020