Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om förebyggande hörselvård

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Johan Johansson (SD) har i en motion föreslagit att utreda formerna och ta fram riktlinjer för ett systematiskt arbete med förebyggande hörselvård, som ska tillämpas i Västra Götalandsregionen vid beställning av förebyggande hörselvård. Motionen belyser vikten av prevention av hörselskada och har remitterats till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Preventiv hörselvård omfattar åtgärder för att undvika hörselnedsättning och hörselskada. En hörselnedsättning på grund av skadade sinnesceller i innerörat kan med dagens metoder inte återställas. Preventiv hörselvård genomförs genom bullerprofylaktiska insatser samt det nationella vaccinationsprogrammet som minskar risken för infektioner som kan leda till allvarlig hörselskada.

Arbetsgivare har genom arbetsmiljölagen, ett tydligt ansvar för arbetsmiljön, ljudmiljön är en del med reglering av tillåten bullerexposition. Socialstyrelsen har därutöver föreskrifter som även rör bullerexponering vid fritidsaktiviteter som arrangörer och producenter ska följa.

När nya metoder tillkommer hanteras de i enlighet med Västra Götalandsregionens process för ordnat införande av nya metoder och/eller inom ramen för relevanta verksamheters utvecklingsarbete.

Detta innebär att motionens syfte bedömts vara uppnådd genom lagar och föreskrifter samt genom uppdrag som vårdgivare inom Västra Götaland har tilldelats.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Johan Johansson Hörselvård

Program
28 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020