Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Till sammanträdet hade tre motioner lämnats in:

Motion av Janette Olsson (S) med flera om tillgång till doulor och kulturtolkar i hela regionen.

Motion av Andreas Hektor (S) om IT-styrningen i Västra Götaland.

Motion av Andreas Hektor (S) och Cecilia Dahlman Eek (S) om minskad administration med hjälp av IT.

Program
37 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020