Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om förbud mot maskering i regionens lokaler

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Johanna Johansson (SD) har i motion föreslagit att förbud införs mot att i samtliga Västra Götalandsregionens lokaler vistas med ansiktstäckande klädsel eller annan maskering som helt eller delvis döljer besökarens identitet.

Koncernkontoret har övervägt motionen utifrån regeringsformen (RF) och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och funnit att hinder föreligger för att VGR ska införa ett generellt förbud mot ansiktstäckande klädsel.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Johanna Johansson

Program
30 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020