Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att införa avgiftsfria läkar-och psykologbes. på ungdomsmott.

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om att införa avgiftsfria läkar-och psykologbesök på ungdomsmottagningarna.

Håkan Linnarsson (S) med flera, har i en motion föreslagit att införa avgiftsfria läkar- och psykologbesök på Västra Götalandsregionens ungdomsmottagningar. Motionären skriver att ungdomsmottagningarna har en stor möjlighet att nå unga och ge dem hjälp, men det finns risk för att kostnaderna avskräcker unga från att söka hjälp.

Under 2017 gjordes en större översyn av regelverket för patientavgifter. I översynen ingick att utreda frågan om avgiftsfria besök på ungdomsmottagningar. Utredningen resulterade i att patientavgiften ska vara den samma för liknande vård, oavsett om den ges på ungdomsmottagning eller vårdcentral.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar efter behandling att föreslå avslag på motionen.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Beslutet togs efter votering.

Beslut: enligt förslag

S reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Motion Socialdemokraterna Vård Ungdom Håkan Linnarsson Ungdomsmottagningar Psykisk hälsa

Program
23 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Regionfullmäktige 4 februari 2020